The Characteristic Boar - Did Somebody Say Fredrick?

elcykel

Vad är en elcykel egentligen, om man ska kategorisera den alltså? Är den en cykel eller en moped, eller ett fordon i sin egen rätt? Om detta tvistar di lärde, eller de lärda, som det heter på ren svenska. (Jag är skåning och vi har ju vårt eget språk.) Man kan cykla på den, men man kan också åka med utan att trampa, som på en moped. Den stora tjusningen är väl att man kan välja vad det ska vara. Om man vill att det ska vara en cykel så cyklar man. Och om man bara vill åka med så blir det en moped. I Skåne finns det inte lika många backar som i resten av Sverige, men det finns fler än man tror så en elcykel är toppen.